Eşti aici

Acte necesare pentru acordare ajutor incalzire

Acte necesare pentru acordare ajutor incalzire

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMICĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, LEMNE

 

  • CERERE TIPIZATĂ

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE (în xerocopie și original)

COMPONENTA FAMILIEI:

ACTE DE IDENTITATE:
   - buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie
După caz :
- CERTIFICATELE DE NASTERE ale copiilor cu vârsta până la 14 ani;
- hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului;
- decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
- actul doveditor privind instituirea tutelei/curatelei ;

VENITURI - SE IAU ÎN CONSIDERARE TOATE VENITURILE PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
- care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat (cupon pensie, adeverinta salariu, cupon alocatie/indemnizatie/stimulent)
- asigurãri de şomaj
- obligaţii legale de întreţinere

-adeverință eliberată de Compartimentul agricol din Primărie

- adeverință eliberată de Compartimentul taxe și impozite din Primărie

 

Persoanele care au domiciliul în altă localitate decât în comuna Dîrlos vor prezenta şi adeverinţă eliberată de către primăria de domiciliu cu privire la bunurile mobile şi imobile pe care la deţin, precum şi de la Administrația Finanţelor Publice privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Persoanele care dețin terenuri agricole vor prezenta adeverință de la APIA privind subvențiile primite.
Alte documente : xerocopie factură recentă gaze naturale pentru verificarea codului de abonat.

 

Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fisiere acte necesare: 
CERERE TIPIZATĂ - Ajutor Incalzire